2012. június 22., péntek

Családi körben

Kik akarnak kiirtani minket és miért? Kik állnak az öt birodalom mögött? Néhány kulcsszó: szefárdok, Rotschild, Lev Davidovics Bronstein ...


2012. június 20., szerda

Két válság Spanyolországban

Az emberiség ellen "válság" címén folytatott háború természetét akkor érthetjük meg igazán, ha megvizsgáljuk egy másik, már lezajlott válság mélyszerkezetét. A mai spanyol bankválság és az 1918-as "spanyolnátha" igazából ugyanannak a létszivattyúzó, megnevezhetetlen hatalomnak egy másik megnyilvánulása. Mindkét esetben arról van szó, hogy ki akarnak irtani minket - milliószámra - és a háttérhatalom elhazudja az igazságot. Kivéve a spanyolok, akik emiatt megbűnhődnek. 1918-ban azzal bűnhődtek, hogy USA-nátha helyett "spanyolnáthaként" emlékezünk az influenzajárványra, ma pedig azzal, hogy Nyugat-válság helyett spanyolválsággal próbálnak megetetni minket a tudjukkik. A válság okozoját meg ugye le szokás ölni, így aztán a globaloböllérek aggodalom nélkül készülhetnek a spanyolok kiirtására azután, hogy globalobüntibe helyezték őket és rájuk akasztották a disznócímkét.

Hogyan kerültek a spanyolok ilyen helyzetbe, amikor pedig nem ártottak senkinek? Ezt megértendő vissza kell menni a spanyol ingatlanlufi kezdetéig, amikor is a spanyol bankok hitelt adtak boldog-boldogtalannak, hogy építsen náluk nyaralót. Amikor ezekről a nyaralókról kiderült, hogy korántsem olyan értékesek, mint hitték róluk, a spanyol bankok természetesen az államhoz rohantak segítségért. Ahelyett, hogy a spanyol bankokat is kesztyűbábként mozgató Globális Birodalom a feneketlen zsebébe nyúlt volna és kifizette volna az általa okozott kárt, azt mondta az embereknek, hogy fizessék ki az emberek. Az emberek pedig fizettek és a spanyol bankok adósságát (ami igazából a háttérhatalom adóssága volt!) magukra vállalták.

Így zsarolja ki a Birodalom a spanyol emberek pezetáit, miközben az ő ügynökei francia pezsgőben fürdenek.

Most pedig Spanyolország bajban van és ugyanúgy ki fogják őket irtani, mint a görögökkel tették. A görögöknek már végük, ott az embereknek kellett megfizetniük. Most a spanyolok jönnek és az embereknek ott még többet kell megfizetniük, ami a kiirtásukhoz vezet.

Nemsokára pedig jövünk mi és Magyarországon is a magyaroknak kell megfizetniük. Amikor pedig fizethetné a Birodalom is.

2012. június 14., csütörtök

Feláldozhatók

Az ember az egyetlen lény, ami fel tud építeni egy kártyavárat. Álljunk meg itt egy pillanatra, hogy a tény jelentősége mindenkinek leülepedjen, akinek van hozzá agya.A kártyavár építését az emberi lény az egzisztenciális ontológia megálmodásával kezdi. Meg kell teremteni a kártya és a vár fogalmát, hiszen aki uralja a szavakat, uralja a létértelmezést is. Az ontológia megalkotása szakrális feladat, viszont ha az ember ontológiateremtő, akkor szakrális kötelességei közé tartozik az ontológia fenntartása is. Mit sem ér egy olyan ontológia, amelyben a vár fogalma részhalmaza a kártya fogalmának, hiszen az ilyen értelmezési térben lehetetlen kártyavárat építeni. A folyami öntéstalajban gyökerező tradicionális bütyökmagtermesztő társadalmak ösztönösen tudták ezt, de a létértelmezési térbe erőszakosan betüremkedő kalmárnépek addig kavarták a fogalmakat, míg elérték, hogy ezt az evidenciát hajtogató Látókat lúzereknek tartja az agymosott tömegemberek daganattársadalma.

A közgazdaságtan azt tanítja, hogy amit ma megzabálhatsz, ne halaszd holnapra. Ez a carpe diem álfilozófiája, amelyet a megzabálandókkal csak diktatorikusan lehet elfogadtatni. Ezt a diktatúrát ontológiailag demokráciának nevezték át a tömegemberek megtévesztése végett.

Hollywood időnként - ha a világdiktátorok figyelme ellankad - váratlanul őszinte filmekben tárja fel világunk valódi természetét. Az egyik ilyen kibeszélő film a Feláldozhatók, amely a diktatúra erőszakszervezetét tárja fel. Ebben a filmben megrázó nyíltsággal mutatják be, hogyan véleményterrorizálja a globálmédia a kényelmetlenné vált politikusokat diktátorokká, akik ellen nem habozik a győzhetetlen harcosait bevetni. Így szerzik meg a planetáris főhatalmat a konstruktőrök, hogy aztán a rabszolgasorba terelt emberiséget felajánlhassák a Galaktikus Birodalom létszivattyúsai részére.

Ma még a Feláldozhatók bárkit megalázkodásra képesek kényszeríteni, de a konstrukció falán egyre tágulnak a repedések. A planetáris urak lőszere elfogyóban van.

Star Wars vs Bogár László

Az idő urai.Forrás.

2012. június 9., szombat

Tökéletes társadalom elhalasztva

A nemzeti egyetértés programját megalapozó filmemben megmondtam azt is, hogy két évet adok a felálló forradalmi kormánynak, hogy végezzen a régi rendszerrel. Két év eltelt és most ideje, hogy megvonjam a mérleget. Itt van-e az Új Rend vagy netán továbbra is a rendszerváltás létpusztítása ül tort?

Rossz hírem van. A Tökéletes Társadalom építése még nem kezdődhetett el.

Miért hagytuk, hogy így legyen?

Azt nem mondhatjuk, hogy Viktor, a Vezér nem próbálta meg. Amint győzött a fülkék forradalma, a Viktor világossá tette, hogy a rendszerváltásnak vége. Kemény kézzel megregulázta a forradalmi erők közé keveredett ötödik hadoszlopot és 1978 óta először létgazdagodást és nemzeti osztást ígért.

Naná, hogy a Birodalom ezt nem hagyhatta.

Hagyta vagy nem hagyta, a birodalmi létfosztás rendszerének vége lett. Sajnos azonban a rendszer úgy dőlt össze, hogy velünk maradt. Ez ellentmondásnak tűnik, de nem először történik meg a magyar történelemben, hogy úgy győzünk, hogy az ellenfeleink nyernek. Ez történt most is. A birodalmi életerő-szivattyúzás páratlan szintre emelkedik idén, amiből arra is következtethetnénk, hogy a nemzet kormányának sikerült elérnie a helyzet romlását. Ilyet azonban csak a nemzetjólét ellenségei terjesztenek, mert a nemzetstratégia mélyszerkezetének ismerői számára világos, hogy csak egy újabb 1948 vagy 1956 jött el.

A szivattyúkkal egyelőre nem tudtunk elbánni, de amit meghagynak nekünk, azt a Viktor majd elosztja igazságosabban. Csakis a nemzetmegmaradást szem előtt tartva természetesen.

Ahogy szokta.

2012. június 1., péntek

A Birodalom újabb bűne

Hova lett másfél millió munkahely a "rendszerváltásnak" nevezett birodalmi hódítás után? Most nem az én munkahelyemről van szó, azt szerencsére sikerült megőrizni és előlépni Egyetemi Tanárnak, hanem a roncstársadalom munkahelyeiről. Mielőtt akármilyen munkahelyteremtő programot hirdetünk meg, meg kell vizsgálnunk, miért van ez, mivel a felelősök megnevezése nélkül nem lesz előrelépés.

Azt kell látnunk, hogy a régióban mindenhol jobb a foglalkoztatási helyzet, mint nálunk. Csehek, szlovákok, lengyelek, egyikük se veszített el annyi munkahelyet, mint mi. Miért van ez?

Azért, mert a "rendszerváltáskor" mi birodalmi függésbe kerültünk, ők pedig nem. Amíg ezt nem írjuk bele a nemzetstratégiába és nem nevezzük meg a Birodalmat, mint nyomorúságunk okát, ez a helyzet nem is fog változni.