2012. január 24., kedd

Alapok

Hisztériát keltenek a magyarság ellen és ilyenkor rögtön felmerül a kérdés, hogy miért? A felületes felület minket, Látókat, nem érdekel, mi rögtön a mélyszerkezet felderítésével kezdjük.

Kezdjük akkor az atomokkal.

Vagy nem is. Kezdjük egy ágyúgolyóval. Amely ágyúgolyó az elméleti fizika egyes (legfőbb) főtétele alapján nyugalomban nyugszik az ágyú csövében. Ha az ágyúgolyó megpróbál feljebb jutni a csőben, akkor a hatás-ellenhatás törvénye eredményeképpen visszagurul. Viszont ha önösszeroppantó örvénylés következik be az ágyúgolyó mögött elhelyezett puskaporban, akkor a fiziko-kémiai eszkaláció robbanásszerű állapotváltozáshoz vezet, minek eredményeképpen az ágyúgolyó olyan helyekre kerülhet, ahová az egyes (legfőbb) főtétel megalkotói sose képzelték volna. Csillagméretekben megeshet, hogy ha mondjuk a Nap felrobban, akkor az egész Földet ágyúgolyóként lövi ki az űr sötétjébe, ahol az emberiségre hamarabb vár a teljes pusztulás, mintha csak az elszabadult pénzügyi rendszereknek kellene végezniük velünk.

És mintha ez nem lenne elég, emberi ágyúgolyók és szocietális lőporosládák kavarognak az egyes (legfőbb) főtétel szerint viselkedő embermilliárdok között. Ha az elsőfőtételesek fékekként és ellensúlyokként vissza akarnák szorítani a Káosz erőit azzal, hogy az életirtó adósságot egyszerűen létében semmisítjük meg, vagyis leírjuk, akkor a rendszerelmélet egyes (legfőbb) főtétele értelmében hisztérikus kavargók fognak lőporként felrobbanni, hogy a stabilitás irányába igyekvő létállapotot ronccsá pusztítsa. Ebben az esetben a hisztérikusoknak ellenálló társadalom-alrendszerek ágyúgolyóként repülhetnek ki a társadalmi rendszerek egyes (legfőbb) főtételével mintegy dacolva.

Ez történt a magyarsággal is. Voltunk bátrak dacolni a Káosz erőivel és a Rendet védelmezni. Ezért akarnak összetörni minket. Már ég is a gyújtózsinór ...

2012. január 19., csütörtök

Egy Vezér jellemfejlődése

A világsajtót egy döbbenetes felvétel járja be. A CNN kamerája elkapta, amint Obama elnök és Barroso a mi Viktorunk sorsáról beszélgetnek. Obama jól hallhatóan azt mondja: "Who the fuck is Orban?"

Kábé ennyit várhatunk a Nyugattól meg az ő demokráciájától. Ha valahol a világban egy kis ország végre szabadságharcot hirdet a birodalmi elnyomás ellen és követelni kezdi, hogy fizessék már végre ki rendesen, akkor a Birodalom nem képes egy kicsit mélyebben a bukszájába nyúlni, hanem beveti a csúcsfegyvereit, a globálmédiát, a globálpénzt és a globálmultikat. Azok pedig percek alatt képesek lerendezni egy mégoly erős demokratikus felhatalmazással rendelkező vezetőt is, aki megígérte a kampányban az alkotmányozást meg a gazdasági szabadságharcot, kapott rá kétharmados felhatalmazást és a nép akaratát végrehajtva fényesebb jövő felé kormányozza országát.

Ez volt Batthyány és Nagy Imre sorsa is, kikkel Viktor, a Vezér teljesen összemérhető. Viktor birodalmi szupersztárként indult, de bukása hamar eljött, ahogy szembefordult a Birodalom érdekeivel. Innen támadt fel a mi Viktorunk, mint egy főnixmadár, mint egy homéroszi Kharübdisz és kerültem vele együtt kormányra 1998-ban. Na ezt már nem tűrte a Birodalom, hogy egy Igazlátó (én) sugdosson Viktor, a Vezér fülébe. Ezért lett Viktor megbuktatva 2002-ben meg 2006-ban és hogy miért kerülhettem újra hatalomra Viktorral 2010-ben teljhatalmú felhatalmazással, azt nem is értem.

De ha már megszereztem a helyet a tűz mellett, nem fogom hagyni, hogy kiénekeljék a számból. Viktor sorsa az én sorsom is és innen üzenem a Birodalomnak, hogy ha Viktort bántják, úgy járnak, mint a Habsburg Birodalom vagy a Szovjetunió. Meg fogtok bukni és akkor majd látni fogjátok, hogy a Viktor bántása volt a bukásotok kezdete.

Úgyhogy jobban jártok, ha nem piszkáljátok a Viktort meg engem.

2012. január 12., csütörtök

Ugatnak a pénzfegyverek

Kibújt a szög a zsákból! Hallom ám a Külföldi Rádióban - amit persze a terrormédia valamilyen okból nem sugároz Magyarföldön - hogy befektetők érdeklődnek a magyar eszközök irányában, mert olcsók. Így működik a globálhatalom tömegpusztító fegyvere, a pénz. Mondvacsinált okokkal leminősítenek, aztán felvásárolnak. Semmi, egyszerűen semmi nem indokolja, hogy velünk ez történjen, hacsak nem az, hogy akik pénzt szoktak nekünk adni, azok nem adnak, mert nem bíznak a kormány szavában. Ami teljes egészében konstruált hisztéria, mert mi a "bizalom"? Bizalom az, amit én érzek Orbán Viktor irányában, hiszen ő eddig mindig megcsinálta, amire kértem. Bizalom tehát van, vagyis a "leminősítések" csak a hitelminősítőket "minősítik". Napnál világosabban derül ki, hogy ők is a Tőke egyszerű kesztyűbábjai, kizsákmányológépezete papucsának az orrán a pamutbojt.

Azt gondolná a szakrális elit, hogy ezt meghallván a roncsmagyarok rájönnek, mi a kibontakozás útja, ők is elkezdenének bízni a kormányban, ily módon érvén el felminősítésünket. De ezek a pincérgerincűek, ezek a rút szibarita vázak, ezek a hegedűshadnagyok ahelyett, hogy kaszára-kapára kapva csóvát dobnának a Tőke ocsmány rémerődjére, inkább a kormányban nem bíznak. Ezt tette az elmúlt 20 év balliberális tudatrombolása, a terrormédia gennyfröcskölése, a szakrális tudatod irtó bérenckommandó. Ezért nem lehet a roncsmagyarokra bízni sorsuk alakítását, ezért kell a szakrális elitnek üstökön fogni e mocsárlakókat és egy szebb jövő felé rugdosni őket szorgosan.

Egy, csak egy ember emelkedik ki sziklabércként a pénzfegyverek e hisztérikus ugatása közepette. Orbán Viktor az, a Vezér. Amíg Ő áll, a komprádortőke lakájai veszélyben vannak és ők ezt tudják is. Ezért koncentrálják tömegpuszító fegyvereiket pont Őreá.

El sem merem gondolni, mi lesz, ha elérik sőtét céljukat.

2012. január 8., vasárnap

Menetelés a győzelembe

Elitek, a pillanatnyi helyzet az, hogy a hülyemagyarok végre felfogták, mi a valóság. Mintegy varázsütésre elkezdték azt tárgyalni, hova menekítsék a pénzüket és milyen valutába konvertálják állati rossz árfolyamon. Okos dolog. Nem is nagyon tudnék mást mondani, mivel három hete éppen én magam tanácsoltam nekik ezt.

Ez is annak a bizonyítéka, hogy van egymillió olvasóm.

A bankösszeomlás csak egy fontos lépés a menetelésben, ami garantáltan a győzelembe visz. A győzelembe, ahol végre én mondhatom meg, mi legyen az alkotmányban, a választási törvényben és főleg a médiatörvényben, amely már korábban is mázsás súlyokkal húzott le szárnyalásom közepette.

Ha már a hülyemagyarok egyszerűen képtelenek egy médiatörvényt megalkotni, majd megalkot egyet az EU és az IMF. Ők meg, tudom, olyat fognak alkotni, ami nekem tetszik.

Már csak néhány napot kell addig aludni.

2012. január 5., csütörtök

Pincérgerinc

Kedves olvasóim, forráspontra jutottak az események. Ez azzal jár, hogy a Magyar Hírlap mellett a Barikád portálon is kommunikálnom kell azzal a szűk, elit közönséggel, akik képesek a valóságos valóság létontológiai alapon történő értelmezésére.

Rövid leszek. A helyzet súlyos.

Ezek a stratégianélküliek elkúrták. Hiába ajánlgattam nekik, hogy szerény díjazásért cserébe írok én nekik nemzetstratégiát, akár kettőt is, fukarok voltak és nem rendeltek semmit. És tessék, most itt van a kulimász. Azt hitték ezek a butabogarak, hogy a Birodalom szétesőfélben van és széthúz, amikor pedig én világosan megmondhattam volna nekik, hogy él és harapós. Ha rendeltek volna nemzetstratégiát. Minthogy azonban nem rendeltek, így nem volt módom a kérdést részletekben tanulmányozni, így aztán magam is azt írtam, hogy a Birodalom összedőlése percek kérdése csupán. Aztán ott van a szövetségesek kérdése. Így, visszatekintve teljesen elmebeteg ötlet volt abban hinni, hogy az ír-görög-kubai-kínai koalíció megment minket a birodalmi rohamosztagosoktól. Szerény bérezés ellenében ezt ki is fejtettem volna 150 oldalon (oldalanként 25000 Ft+ÁFA), de mindenre volt forrás, csak erre nem. Így aztán kénytelen voltam azt írni, hogy a szövetségeseink bármely pillanatban felkaphatják a kardot és akkor hegyibe.

Azt viszont elemzés nélkül, grátisz megírtam, hogy a véleményterroristák által agymosott roncsmagyarság nem lesz képes olyan ellenállásra, mint Dobó az egri várban. Amikor ki kellett volna állniuk a Vezér mögött, amikor a Birodalmi hordák szemébe kellett volna kacagni, akkor ezek a pincérgerincű labancmagyarok kivették a bankból a pénzt és birodalmi rézfityingekre váltották. Olyan ez, mintha az egri vár falait a védők belülről is bontották volna, mint megannyi Hegedűs hadnagy. 10 millió Hegedűs hadnagyot pedig nem lehet felakasztani.

Ezek ennyit értek. Levettem róluk a kezemet.

Hanem sokkal fontosabb kérdés, hogy mi legyen az Üggyel. A gyarmatosító imperialista Birodalom elleni globális szabadságharccal. Ahogy a Vuk című forradalmi alkotásban mondja a halálra sebesült öreg róka: "a rókák szabad népének nem szabad elpusztulnia". A jelszó most: visszavonulás, újraszerveződés, újratervezés. Mostani szabadságharcunk elbukott, de a hamu alatt ott parázslik a parázs. Lesz még újabb forduló, üzenem innen is a Birodalomnak.

Már alig várom, hogy Vona Gábor mögött újra kilovagolhassak az Ellenségre.

2012. január 2., hétfő

Ha drága az életed

Nesztek, barmok. Amit mögöttem láttok, azok a felszabadító páncélosok. Azért jöttek, hogy megmondásaim mögé tűzerőt is tegyenek.

Még mindig nem tetszik az ellenzék? Azt akarjátok, hogy a páncélosok széttiporjanak titeket, mint a krumplibogarakat? Ha felsorakoztok mögém, megúszhatjátok és csak az orbánok lesznek kilőve. Ha nem, a távolból mindannyiótok csak kicsi hangyának fog látszani és nem lesz mód kiválogatni az orbánistákat onnan fentről.

Ha drága az életetek, még most átpártoltok az ellenzékhez. Holnap talán már késő lesz.

2012. január 1., vasárnap

2011, te csillag

2011, te csillag. Küzdelmeink, győzelmeink, taktikai visszavonulásaink éve. 2011, amire úgy fogunk visszaemlékezni: az év, amikor minden megváltozott.

Szabó Cs., a vátesz írta méltatlanul elfeledett chef d'oueuvre-ében, szó szerint így: "A magyarság végpusztulása vagy megdicsőülése 1964-ben lesz. Ha nem 1964-ben, akkor 1983-ban. De ha ekkor se, akkor 2011-ben biztosan."

Micsoda előrelátás! És erről az emberről nincs tér elnevezve. Ilyen is csak kilincsmédia által megtaposott Magyarországon fordulhat elő.

Képzeljük el, hogy Dobó ott áll a várfalon. Vele szemben az egész török sereg. És mintha ez nem lenne elég, Hegedűs hadnagy fészbúkozik a lőporpincében Fugger bankár megbízásából, az egri nők pedig olvassák és twitteren küldözgetik egymásnak.

Ma nem az egri hősökről, hanem az egri fészbúkforradalomról olvasnánk, amikor a józanok elkergették Dobót, az eszement diktátort.

Rotschild is csalással szerezte a vagyonát, amikor a csata pedig már meg volt nyerve. A rotschildok már csak ilyenek.

Kevesen vagyunk. Elzúgtak forradalmai, csak itt-ott áll egy egri vár. Köszönjük a sorsnak és a hős vezetőnknek, hogy a miénk az egyik egri vár. Az ellenség kiabál, ez természetes. Kiabáljon csak. Azt kiabálják, hogy vesztettünk. Hogy adjuk fel. Pedig mi tudjuk, hogy a csata megnyerhető. Hit kell. Erő. A Fuggerek és Rotschildok ügynökeinek a pofánverése. A fészbúkozó Hegedűs hadnagyok nyilvános felpofozása.

Vagy ha úgy kell legyen, akkor "jőni fog, ha jőni kell/A nagyszerű halál/Hol a temetkezés fölött/Egy ország vérben áll." 2040-ből visszanézve már győzelemnek fog látszani.

Pláne, ha akkor is én írom meg 2011 eseményeit.