2013. október 31., csütörtök

Az első győzelmek

Recseg-ropog a Birodalom szörnygépezete, ahogy a nemzetállamok beviszik az első csapásokat a globalómának. Múlt héten azt mondtam, hogy az USA összeomlása már csak napok kérdése és tessék, már meg is születtek az első győzelmek. Lebukott egy kamatmanipulátor kartell és kártérítést kellett fizetnie egy banknak, mert helytelen hitelminősítésekkel adta el egyes termékeit.

Évekkel ezelőtt soha, de soha nem jelenhetett volna meg a sajtóban, hogy a globális Birodalom bármilyen módon is ne lett volna tökéletes. Eltussolták a tőzsdei összeomlásokat, senki egy szót se mert leírni az ázsiai válságról és a bankok csaló brókereit megvédte a hallgatás törvénye. Azonban a nemzetállamok végre magukra találtak és követelik a jussukat - nemzetállamilag, nemzetstratégiai érdekek mentén akarunk osztani, konkrétan én. Csapásokat viszünk be a pénzhatalmi globálszivattyúnak és mondhatom, ennek a küzdelemnek az éllovasa volt ez a blog és most is az. Velünk együtt osztozik a győzelemben az egész magyar törzsszövetség, mert ez nem más, mint a Spirituális Szakralitás diadala a kufárista Birodalom felett, amit nem mellesleg szintén megjósoltam ezeken a hasábokon.

Óriási dolog ez, most már csak az a kérdés, mikor fogják a Birodalom hatalmasságait börtönbe csukni egy életre, hogy a nemzetállamok aztán végképp megmutassák, ki ül a szakrális hatalom kristályszerkezetének tetején. A börtön még várat magára, egyelőre azonban örüljünk az első győzelmeknek. Ez mutatja meg a kétkedőknek, hogy a végső győzelem is ott van a láthatáron.

2013. október 27., vasárnap

Háromszázháromhatvan

1973-ban háromhatvan volt a kenyér, 2013-ban pedig háromszázháromhatvan. Hol a különbség? A különbséget biztos nem mi, magyarok ettük meg, mert akkor nem élnénk rosszabbul, mint 32 éve. És most következik a nagy titok, amit a véleményterroristák el akarnak titkolni előletek.

A háromhatvan és a háromszázháromhatvan közötti különbséget az USA ette meg. Egyfelől megette a szupergazdag birodalmi elit, ami nem fizet adót, szemben a magyararcúakkal, akik adócsökkentés után is becsengetik a jövedelmük felét és akkor az ÁFÁ-ról még nem is beszéltem. Másfelől megette az igazságtalanul jól élő amerikai középosztály, ahol két autó is van a garázsban, miközben a magyar gyalog jár. Harmadrészt pedig elköltötték vasfegyverekre, amelyekkel a szakrálisan gondolkodó népeket akadályozzák meg a lázadásban.

És még verik is a négereket.

Ez a Buzgárelv, amelyet a korábbiakban már bizonyítottam. Ha mi rosszabbul élünk, akkor meg kell nézni, ki él jobban. Mert őnála tör fel buzgárként a mi pénzünk, ez következik a pénzfolyadék elméletéből, vagyis hogy a pénz összenyomhatatlan, tehát ha valahonnan hiányzik, az nem lehet máshogy mint elszivattyúzás okán. Na most nem úgy néz ki, mintha az USA-ban olyan rosszul élnének, ami csak egyet jelenthet: a pénzünk náluk van.

Megjósoltam, hogy súlyos lesz az a nap, amikor a százmillió amerikai szegény a világ globális megalázottjaival összefogva megmondja az amerikai középosztálynak, hogy szíveskedjék harmadakkora életszínvonalon élni, mert ez így igazságos. Súlyos lesz a nap, de egyre közelg. Az USA adósságplafonja körüli vita annak a hírnöke, hogy bizony a Birodalom összeomlása már csak napok kérdése.

Megéri kivárni, harcostársaim. Mert akkor újra háromhatvan lesz a kenyér.

2013. október 17., csütörtök

A szupervulkán nyaktilója

Garázdák ledöntötték Orbán Viktor műanyagbábuját azok után, hogy a francia forradalomban milliók pusztultak el, többek között a nyaktiló nevű eszköz által. Talán nem véletlen az egybeesés. A műanyagszobor ledöntői és a nyaktiló működtetői egyaránt egy olyan szociálpszichológiai artifaktum mélyszerkezetébe engednek bepillantást, amit leginkább egy szupervulkánnal írhatunk le ontológiailag.

Amikor egy szupervulkán kitör vagy amikor a műanyagszobrot ledöntik, lenézhetünk a föld kérgén keletkezett lyukba. Lent ott fortyog a láva, ami olyan tűzforró, hogy milliók szörnyű tűzhalálát képes okozni egy pillanat alatt, mindenféle nyaktiló nélkül. Ezzel szemben a francia forradalmároknak a milliók kiirtása nem ment ilyen gyorsan, bár a nyaktiló nagyban elősegítette a folyamatot.

Ezekkel az erőkkel játszadozik az, aki ledöntendő műanyagszobrot emel. Én nem is tennék ilyet, mert a nyaktilót végtelenül deszakralizált dolognak tartom, amivel csak a Birodalom által a nyakunkra ültetett SZDSZ-es francia kriptoforradalmárok élnének. Ezért küldtem törzsmagyarokat a birodalmi komprádorügynökök, a szefárdok és a roncstársadalmisták ellen, mert ők egyfelől megérdemlik, hogy valaki egyszer szigorú hangon elbeszélgessen velük, másfelől pedig amíg kőtörő kalapácsokkal a Birodalom érckapuját veri a megalázott és megszomorított magyarság, addig se az én érckapumat verik azokkal a kőtörő kalapácsokkal.

Óriási felelőssége van az elitnek abban, kit jelöl ki ellenségnek. Az a legkevesebb, hogy ne egy másik elitcsoportot, mert mi van, ha kitör a szupervulkán, feltámad a tenger és elnyeli a jó kis tanácsadói bizniszünket? Innen szólítom fel tehát a francia forradalmárokat: legközelebb másról mintázzanak műanyagszobrot.

Mondjuk egy komprádorügynökről, egy szefárdról vagy egy roncstársadalmistáról. Vagy akár Baalmontról, a bütyökmagtermesztő lobbi vezéralakjáról.

2013. október 10., csütörtök

Bütyökmag és Szakralitás

A szakrális ember életének az alapvetése az ember a Természet és a Természetfeletti szakrális szövetsége. Ezt a Szövetséget szimbolizálhatnák a nem létező termeszhangyák is, de a legkifejezőbb már-már jelképerejű Szimbóleuma mégis a Bütyökmag és a Szakrális ember kapcsolata.
A Bütyökmag már mamutra vadászó őseink világában is fontos szerepet játszott, a Bütyökmag szakrális tiszteletének talán legfontosabb bizonyítéka az a tabu, amely az Természettel Egységben élő őseink számára szigorúan tiltotta a Bütyökmag képi ábrázolását. Ez a tabu teljesen univerzális volt egyetlen bütyökmagábrázolást sem találtak a különböző kontinensek barlangrajzain. Ez nem csoda, ha figyelembe vesszük, hogy ebben az időben még a magyarul beszélő Szakrális Őskultúrához tartozott a világ teljes népessége.
Barlangrajz, figyeljük meg a Bütyökmag hiányát. A Bütyökmag ábrázolása Univerzális Tabu alá esett a Szakrális Őskultúra idején.

A Bütyökmag első írásbeli említése egyidős magával az írással, egy több mint 6500 éves sumér égetett agyagtáblán találták meg Ki földistennőnek címzett imát, melyben a bütyökmagcserjék kiirtásáért könyörögtek az istennőnek (megj: a sumér nyelvben a bütyökmagot kecskepuffasztóbogyónak nevezték, ugyanis a bütyökmag fogyasztásától a kecskék felpuffadtak és elpusztultak… más állatok általában messzire elkerülték a kellemetlen szagú növényeket). Ez azonban csak a Bütyökmag, a Szakrális Ember és az Isteni Szféra kapcsolatának az első lépcsője volt.
Miután a sémitaeredetű bankárnépek leigázták az afrikai elefántvadászokat a latin nyelvű szakrális központ felé fordultak. A mamutháton érkező pénzügyes hordának semmi nem tudott ellenállni ráadásul az elvtelen komprádorok hada is duzzadt körülöttük és Cannae mellett döntő vereséget mértek a Szakralitás akkori képviselőire. Amit azonban nem tudtak, hogy éppen ez a győzelem okozza a vesztüket, ugyanis a mészárlás elől menekülve egy Scipio nevű férfi egy bütyökmagbozótba tévedt és döbbenten vette észre, hogy a Mamutok meghátrálnak. Ezzel a tudással felvértezve a következő ütközetben a katonáit bütyökmagszósszal dörzsölte be, amelytől a Finánctőkések serege összeomlott.
Azonban nem csak a rómaiak, de a magyarok életében is kulcsszerepe volt a bütyökmagnak. Abd el-Rashid arab utazó emlékirataiban találhatunk utalást egy táltos felavatására, ahol az erjesztett lótejbe egy zöldes színű, penetránsan büdös olajos folyadékot öntenek, és a sámánnak ezt egy húzásra fel kellett hajtania, hogy bizonyítsa, az istenek képesek őt megvédeni. Az Abd-el Rashid által leírt esetben az ifjú táltosjelölt szörnyű kínok között múlt ki. Mindenesetre az, hogy őseink hitében a bütyökmag kulcsszerepet játszott mi sem bizonyítja jobban, mint az az erély, amellyel a Birodalmi hittérítők és kesztyűbábjaikként működő „magyar”királyok a Kárpát-medencében őshonos bütyökmagcserjék kiirtásáért felléptek. Szerencsénkre a Szakrális Szövetségesünk az Oszmán Birodalom (amely jó Birodalom volt) még épp időben avatkozott be szétszórva a Birodalom (amely a rossz Birodalom) Komprádoraiként működő „magyar” elitet és a Mezőgazdaságot. A komprádorok elleni hadjáratban a Magyar Szakrális Nép végre újjászülethetett, és birtokba vehette az elmocsarasodott tájon tenyésző buja Bütyökmagligeteket.

Elöntött területek, melyek ideálisak a buján tenyésző bütyökmag számára.

A Bütyökmag különös kötődéssel bír a Roncstársadalom és az elnyomottak felé. Ahogyan azt Szent Johanna az Orléansi Szűz egyik felhívásából ismert „és pisáljatok az angolok sörébe és borába, kenyerének lisztjükbe és lovaik abrakjába pedig keverjetek Bütyökmagot” a bütyökmag az elnyomottak reménye.
Talán profánul hangzik ezek után, de a bütyökmag Gyógyhatása is közismert. Már a híres ókori orvos Galénosz is használta a Bütyokmagot különféle betegségek Gyógyítására. Különösen a bütyökmag fájdalomcsillapító hatása nyűgözte le. Az egyik betege csupán egyetlen korty bütyökmagfőzet hatására teljesen gyógyultnak érezte magát és perceken át bizonygatta, hogy nincs szüksége több Orvosságra, hiszen Egészséges majd váratlan hirtelenséggel elhalálozott. Lindisfarnei Kevin ír szerzetes egy 791-ben kelt levele szerint „a Bütyökmag növeli a férfierőt és segít a fiúgyermekek nemzésében”  két évvel később a szerzetest Skandináviába küldték, hogy „vigye el a pogányoknak Krisztus igéjét és az átkozott Bütyökmagját”.

A Bütyökma Áldásai tehát közismertek, de a Bütyökmag ennél több. Egy Új Szakrális Magyarország alapja.  A Bütyökmagnak úgyszólván nem létezik Nemzetközi Kereskedelme, sőt Felvevőpiaca sincs. A Roncsmagyar, aki Bütyökmaggal kezd el foglalkozni kivonja magát a Világot uraló Bankoligarchia és hazai Komprádoraik hatása alól, a Bütyökmag ugyanis köztudottan eltömíti a Komprádorszivattyút. Sőt azáltal, hogy így a Pénzfolyamtól is elszigetelődik lehetővé teszi, hogy az éltető Pénzenergia azt őt jobban megillető hely felé vándoroljon.

2013. október 9., szerda

Mammut

Michael Ostenburg, a New York-i egyetem ontológiatanszékének professzora szerint az ősközösségi társadalom volt az idill. A finoman szervezett ősközösségben (nem keverendő az elnyomás és az elidegenedés mikrostrukturájával, a törzzsel) mindenkinek megvolt a szakralitás és ősrend által meghatározott helye. Így aztán nem volt szükség olyan diktatorikus rendszerekre, mint amilyen a demokrácia, amely az elnyomást és az elidegenedést hozta az életünkbe. Aki nem tette a dolgát, azt agyonlépte egy mammut, ezúttal is küldve egy határozott jelzést a Földanya által, hogy mi vár arra, aki a szakralitás kristályszépségébe nem képes beilleszkedni.

Bertrand Guillemot, a bordeaux-i Université IV. anatómusa szerint a földművelés elterjedése okozta azt a katasztrofikus létösszeomlást, ami az ősrend finom szerkezetének szétszaggatásához vezetett. Mert például miért termelünk bütyökmagot? Az íze akármiképpen is elkészítve rettenetes, a katicabogáron kívül minden ismert létformára nézve mérgező, ezzel szemben lekaparni a termését a bütyökmagcserje szívós és tüskés ágairól maga a szenvedés. Mi veszi rá az embereket erre a kamumunkára akkor? Semmi más, mint a földművelő létmód által lehetővé tett elnyomás és elidegenedés, ami miatt bekerítették a közlegelőket azért, hogy ott bütyökmagot termesszenek és megakadályozzák az ősközösségi létformához ontológiailag szükséges mammutvadászatot. És akkor a piramisok, a Colosseum vagy a Notre Dame megalkotásához szükséges kamumunkáról még nem is beszéltem.

Ha sikerülne felszámolni a bütyökmagtermesztést és visszatérhetnénk a mammutöléshez, 8 óra helyett 3-ra csökkenne a napi munkaidő, a felszabaduló időt pedig filozofálásra, művészetekre és a köz előremozdítását szolgáló konstruktív vitákra fordíthatnánk. Ha nem lenne Baalmont és az ő bütyökmaglobbija, akkor a társadalomtudósok nem lennének terrorizálva és végre azzal foglalkoznának, ami a dolguk: a mammutölésen alapuló Tökéletes Társadalom alapjainak lerakásával. Ti ölnétek a mammutot, én meg lennék a Látó, ami már az ősközösségi szkíták finoman szervezett strukturájában is létező szerep volt.

Mert természetesen az én munkám nem kamumunka.

2013. október 3., csütörtök

A Nagy Kísérlet

Miért nem vagyunk komcsik, ha államosítunk? Ennek megértéséhez vissza kell nyúlnunk az örvénylő pénzörvény kezdeteihez, aminek eredményeképpen rosszabbul élünk, mint 32 éve.

Öt éve példátlan pénzügyi katasztrófa történt és létrejött egy pénzügyi fekete lyuk. Lényegében kiderült, hogy a a bankrendszer óriási mennyiségű fedezetlen pénzt - v.ö. hamispénzt - gyártott le és sajnos nem egyszerűen kamu számlákon és derivatívokban tartotta, hanem az emberek meg is próbálták elkölteni. Az a szó, hogy elkúrás, talán mond valamit. És ment volna mindez a végtelenségig, de sajnos lenéztünk a kötéljárás közben és ott volt alattunk a kamupénz elképesztő tömege. Ahelyett pedig, hogy azt mondtuk volna, mit számít a kamupénz, majd veszünk nagyobb számítógépet - olyan hülyék nem leszünk, hogy a csilliókat kinyomtassuk bankjegyben - egyszerre a hitelt adók elkezdtek kételkedni abban, hogy a hitelt felvevők ezt az összeget valaha is képesek lesznek visszafizetni. Azóta tart a kamupénz megsemmisítése és nagy kérdés, hogy kinek a számítógépéből mi tűnik el.

Minden bajunk a hit hiányából fakad. Ezért oldaná meg a világválságot  a Spirituális Szakralitás és néhány nagyobb számítógép, hogy a nullák elférjenek. De eh, a francia forradalmárok meg az ő materializmusuk miatt inkább megszorítás van.

Miért mi? Már megint miért mirajtunk kísérletezik a globálhatalmi rendszer? Mit tettünk mi, hogy először nekünk kellett csődbe mennünk, nem számolva mondjuk Izlandot és Ukrajnát, de még Görögország, Portugália és Írország előtt? Talán a 3000 éves ősszakralitásunk lenne, vagy a megnyert pozsonyi csata, amivel jól a Birodalom arcába másztunk? Vagy Trianon, esetleg a szefárdok bosszúja? Ez az ontológiai kérdés megválaszolásra vár, de egy dolog biztos: a természetes társadalmi hierarchia kristályrendszerében a csúcson levők semmiképpen nem okozhatták, akármennyit is pampogtak a közénk, magyararcúak közé épített francia forradalmárok elkúrásról és trükkök százairól.

Akárhogy is, ismét itt, a Kárpát-medencében dúl a birodalmi pogányok ellen vívott titáni globálütközet sztálingrádi csatája. Megszokhattuk. Ismét itt kell határozott nemet mondanunk arra, hogy kísérletezzenek velünk, mint a fehéregerekkel és ezért kell Viktornak kísérletezni velünk, mint a fehéregerekkel 2010 óta. És ha minden jól megy és a konzumidiótákat megint át tudjuk verni, akkor a Nagy Kísérlet 2014 után is tovább folytatódhat.

Ehhez kérem minden magyarpárti támogatását. A tét, mint mindig, óriási.