2011. augusztus 21., vasárnap

Jelszavak és közszavak a Faló Világból
Fő jelszó: FALJ!


Másodjelszó: Amit ma te falhatsz, holnap már más falja.


Harmadszor: A Faló Világ a falóké.

Továbbá:

A Faló Világban falásrend uralkodik. Eszerint: első a főfaló. Második az alfaló. Harmadik a fakutya.

Every Faló has its Troy!

Falat az éhezőknek!

A Faló Világban a falnak is füle van.

A Faló Világ Falai látszanak a Holdról.

Aki falni akar, vegyen magának!

A Nagy Falak megeszik a Kis Falakat!

A Faló Világban nincs falazás!

Falatozó! (Ébresztő jelszó déli 12-kor)

Na, ez sem fal többé! (Halottkém hivatalos bejelentése Berlin meglátogatásakor)

Dögöljön meg Orbán Viktor lehetőleg máma még! (Népszerű sláger refrénje a Faló Világrádióból)

Falat a falaknak! (Édes-savanyú csirkefalatok cementes körítéssel)

Világ Falói, egyesüljetek! ( = faljátok fel egymást!)

---

Egyéb szavak a Faló Világ közszótárából:

Falafel (izolációs-védelmi faltervek kódneve a Bp. 13. kerület elkerítésére)

Falanx (a rendőri támadósor kódneve 2006 októberében Budapesten)

Világfaló: Lásd az egyik alábbi bejegyzést a részletekért.

Világfalu: a Faló Világ alternatív elnevezése

Faludy György: A Faló Világ Nobel-díj gyanús zsenije

Falusi Mariann: A Faló Világ Énekes IIIIkonja

Fallosz: A Faló Világ egyik közszimbóluma

Faliújság: a Faló Világ vezető napilapja

Falfirka: a Faló Világ központi irodalmi hetilapja

FALKA: a Faló Világ legfalánkabb falánkjainak világszövetsége

FALKON: Ellenszövetség Tatabányáról.

---- folyt. köv. ----

2011. augusztus 20., szombat

A Világ Faló

A Világ Faló már megérkezett a trójai kapuk elé, amikor a bentiek még mindig azt ünnepelték, hogy a szocik végre távoztak a hatalomból. Amikor kitódultak a bástyákra, meglepve látták, hogy a Faló – győzelmük jelképe – sokkal nagyobb, mint hitték, nem is fért be a székház főkapuján. Nosza Victor kiadta a parancsot, hogy a kaput le kell bontani, mert a nagy győzelem emlékművét benn, a falakon belül kell fölállítani. A Faló hamarosan benn állt a főtéren, amikor valaki ábrákat pillantott meg a Faló jobb hátsó combján. Hát ez itt meg mi? – Rikkantotta el magát Kubatov és rámutatott a hieroglifákra. Az ábrák tényleg rejtélyesek voltak, míg valaki felismerte, hogy egyenletek levezetései. Megfejtették: a korábbi háborús évek eladósodásának fél évszázados projekcióit tartalmazták a levezetések, a végeredmény egyenest elkeserítő volt: nagyjából azt fejezte ki, hogy ha egész Tróját eladják is a görögöknek, a bevétel még mindig nem fedezi a kamatos kamatokkal kiszámított, egy sor bizonytalansági tényezővel megszorzott végösszeget. Az agg Priamosz elsírta magát: ezt az adósságot még római leszármazottaink is fizetni fogják! Majd elmentek aludni.

Éjszaka a Faló oldalai megnyíltak, és kimásztak a kamatos kamatok. Megnyitották a várkapukat a lesben álló bankok előtt, és megkezdődött a gyilkolás…

Ez volt tehát a kormányváltás nevezetű államcsíny lényege.

(Következő fejezett: A Faló Világ.)

2011. augusztus 17., szerda

Világfaló

Lenyugszik és felkel a nap, kiárad és visszahúzodik a folyó, földbe kerül, megnő és termést hoz a bütyökmag, felnő, termel majd meghal az ember. Az életünket ciklusok fonják be és tulajdonképpen dolgozni is azért megyünk, mert a ciklus adott pontján éppen azt kell tenni. Majd pont a kapitalizmusnak ne lenne ciklusa?

Van neki és ezt a már sokat emlegetett Kondratyev írta meg (nevét néha tévesen Kondratyjevnek is betűzik), ki is végezték érte. Ő azt gondolta, a kapitalizmusnak azért vannak ciklusai, mert amikor változik a technológia, akkor a váltás válságot okoz. Sok fontos gondolkodó viszont azt gondolja, hogy válságok akkor vannak, amikor egyet távolodunk a természettől. Szakrális vaskorelőtti elődünk még a tulajdon tíz körmével marta le a bütyökmagot a szívós kérgéről, ilymódon illesztve be önmagát a bütyökmag-cserje és a természet közé. Ma már számítógéppel automatizált hatalmas bütyökmag-buldózerek szedik fel a termőréteget a bütyökmaggal és az ott megtelepedett létközösséggel együtt, hogy aztán azt ontológiai darálóba téve létminőségében elpusztítsák és azonnal bütyökmagkrémet gyártsanak belőle. Az a szerencsétlen nádi poszáta vagy fürge csele, amelyik a bütyökmagföldön akarta volna a természet körforgását továbblendíteni csupán "hulladékként" végzi.

Ez a technológiai hullámhegy hozta létre a szupermédiát is, hogy a bütyökmag-buldózer kezelője, akinek más dolga sincs, mint megnyomja a "Pusztíts!" feliratú piros gombot a gépen, a napi létmegszüntetés után álvalóságokba merüljön. Eközben milliárdok éheznek vagy nem tudják törleszteni a frankhitelüket a gépszörnyetegek miatt. Vagy azért, mert a buldózerek kenőanyagául a vérüket használják fel, vagy azért, mert ilyen gépük nekik nincs és a kézikapával művelt bütyökmag szánalmas jövedelme még egy nejlonzacskónyi levegőre se elég.

Kondratyev egy dolgot felejtett el. Minden ciklus után rosszabb lesz. Ez a ciklus most valami olyanra készül, ami létminőségünket pusztítja majd el. Az egész világ megalázottjai és megszomorítottjai, de még a globális középosztály vére is arra kell, hogy egy soha nem látott gépezet épüljön.

Egy világfaló. Ami megeszi a Földet.

Elő a kőtörő kalapácsokat, gépromboló testvéreim!

2011. augusztus 15., hétfő

A vas bűne

Időszámításunk előtt 1000-ben járunk. Valahol az iráni hegyek között egy ősünk furcsa kemencébe mered. Még nem tudja, de primitív kohó alján összegyűlt szivacsos anyag egy új korszakot, a vaskort, az elsötétedés korszakát indítja el. Vasfegyverekkel végeznek a szakrális fejedelemmel és vasból kovácsolnak maguknak új istent. Gőgjükben, önhittségükben vasrakétával mennek a Holdba, hogy ott is vasat keressenek, vasjárműveik elhagyják a Nap rendszerét (amely napot nem véletlenül tekintett szakrálisnak oly sok nép), míg el nem jön 2012, amikor a 3000 éves ciklus végetér ...

1789, a francia forradalom kitörésének kezdete. A pokol erői elszabadulnak, hogy egy olyan pusztító életölőgépet hozzanak létre, ami elpusztíthatja az egész emberiséget. 250 évvel később a tömegpusztító fegyver létrejött és bevetésre kész. Úgy hívják, hogy USA és 2012-ben végső háborút kezd az emberiség ellen ...

1990-et írunk. A félrevezetett magyar tömegek azt hiszik, hogy boldogabb jövő vár rájuk, pedig csak egy balfék Birodalom távozik, ami a magyarságot még a gyarapodásban sem volt képes megakadályozni. Helyettük gátlástalanabb és ördögien ravasz helytartók jönnek, akik a demokrácia bevetésétől sem riadnak vissza ... Tervük egyszerű: 2012-ben genetikusan módosított vetőmaggal szőnyegbombázzák le a magyar népet, hogy belőle a szakralitást végképp kiirtsák a 20 éves ciklus végén ...

2010 az évszám. A sötétség és a szakralitás erői mindent eldöntő csatában csapnak össze. A tét a globaloböllérek hatalma, a fegyver a bank- és multiadó egyik oldalról, a hitelminősítők a másikról. 2012-re a titáni csata két éves ciklusa a csúcspontjára ér ...

2012 őszét írjuk. Az ősz erői kíméletlen harcot vívnak az egyre közelgő tél ellen. Elkeseredetten védik a legfőbb értékeket, a termőföldet, a vizet és a tiszta levegőt Tél tábornok hadseregének fagyott jégcsapékeitől, akik a gázszámla materializmustát akarják ráeröltetni a magyar nemzettörzsre. 2012 decemberére a három hónapos ciklus a végére ér ...

Ja, és akkor jár le a maja naptár is.

Készüljetek az Apokalipszisre.

2011. augusztus 14., vasárnap

Kondratyjev

Kondratyjevnek valahol igaza volt, mert tényleg vannak ciklusok, pl. Hold-ciklus, Nap-ciklus, évszakok, menses, és Orbán dr. eltűnési rohamai. Most éppen az utóbbinál tartunk, olyannyira, hogy egy másik, a Lengyel Kondratyjev szerint "senki sem áll a magyar gazdaság hányódó hajójának kormányrúdjánál". Na most ez igaz, ahogyan az is, hogy senki sem fogja az én taligám kormányrúdját, mert nincs neki ilyen, hanem foggantyúja van. De ha a dolgot alaposabban megvizsgáljuk, tökéletesen világos, hogy Orbán Focista (harmadosztály, B csapat) igazából azért tűnt el a la Kondratyjev, hogy ráuszíthassa Pintér sintéreit a haldokló Buda-környéki hajléktalanokra. S nem kell sok fantázia ahhoz, hogy hétfő hajnalban lássuk is lelki szemünkkel, amint Pintér és Orbán kardokkal felfegyverkezve cserkészik be a Budai-hegyvidéket. Ez kérem embervadászat. Ez is mutatja, hogy van ciklus, mert embervadászat nagyon régen volt e tájon, mondjuk 2006. október 26-án Pest utcáin, amikor is a fasiszta csőcselék azonosítójel nélküli rendőrökre vadászott vízágyukkal, pontosan úgy, ahogyan a londoni fekete bőrű fasiszta rohamosztagosok is vadászták a rendőröket, halálra. Vagyis van ciklus. Mi abból indulunk ki, hogy az Orbán terror ciklusa úgy 250 évig fog tartani, mint a francia forradalom és 1990 közötti időszak, ami mutatja jól, hogy az ellenforradalmi-fasiszta világ mindig vissza akar térni, ciklikusan. Na, ennek véget kell vetni. Ezért is marad a jelszavunk: Gyere Vissza Fe

2011. augusztus 12., péntek

Kalandra fel!

George Orwell 1948-ban megírta nagy hatású könyvét, az 1984-et. Ebben a könyvben egy olyan világot ismerünk meg, ami örök háborúban áll, ahol csak egy párt, A Párt van és ahol a lakosok tudatát manipulálják. Nem kell hozzá sok fantázia, hogy felismerjük Sztálin Szovjetunióját.

Vagy Orbán Viktor Magyarországát, egykutya.

Miért választották meg Orbánt a szerencsétlen magyarok?

 1. Mert korruptak voltak. Nos, Orbán még korruptabb.
 2. Mert agyalágyult káderekkel pakoltak tele mindent. Nos, Orbán még agyalágyultabb káderekkel pakolt tele mindent.
 3. Mert agymosni próbálták az embereket, például propaganda rajzfilmsorozatokkal is. Nos, Orbán agymosógépének nincsen párja.
Orbán tehát ugyanannyira Sztálin, mint Sztálin volt. Ezzel szemben a régi kommerek már kevésbé Sztálinok, mint Sztálin volt, mert megértették, hogy szükség van olyan nagypofájú udvari bolondokra, mint Hofi volt, vagy mint én voltam a pályám csúcspontján. De ezek ... ezek fel se fogták, mit veszítettek velem.

Most visszavonulok egy olyan blogra, ahol nem tudnak utolérni, a For a better Tirpákbokrétásra. De nem kell sokáig várnotok. Hamarosan újra találkozunk egy vadiúj médiumban, ahol nap mint nap ki fogjuk bontani azt, hogy Orbán korrupt, Orbán bolondokkal veszi körül magát és minden, amit mond gátlástalan propaganda. És hogy még az exkommerek is jobbak lennének nála.

Bár nem hiszem, hogy ezek újdonságot jelentenének nektek.

2011. augusztus 11., csütörtök

Jancsi és Juliska

Egyszer volt, hol nem volt, éldegélt Jancsi és Juliska egy nagy sűrű erdő mellett a mostohaanyjukkal, akit úgy hívtak, hogy Orbán Viktor. Ez az Orbán Viktor mindenáron el akarta veszejteni Jancsit és Juliskát, így hát kieszelte, hogy beviszi a két gyermeket az erdőbe és otthagyja őket. El is vitte őket egy tisztásra és mire a gyerekek felébredtek, nem találták a hazavezető utat.

Ahogy a két elveszett szegényke kóborolt az erdőben, találtak egy mézeskalács házikót. Abban lakott az Orbán-kormány. A főboszorka, maga Orbán Viktor és alboszorkái, az Aggresszív, a Cenzor, a Bunkó, meg a Pedofil. Orbán egyből ki is eszelte, hogy Jancsit és Juliskát kíméletlenül dolgoztatni fogja éhbérért, elszállásolni pedig a mézeskalács házikó melletti könnyűszerkezetes épületben fogja őket, amelynek még teteje sem volt. A szegény gyerekek egész nap és még az éjszaka felében is robotoltak a konyhakertben és annyira kimerültek, hogy öntudatlan álomba zuhantak éjféltájt.

Ekkor jelent meg Orbán egyik alboszorkája, a Pedofil és az öntudatlan gyermekeket vetkőztetni kezdte ...


2011. augusztus 10., szerda

A négy lovas

Világesemények tanúi vagyunk nap mint nap, amint megrendülnek korábban öröknek hitt hatalmak és hitek. Világunk ontológiáját a Nyugat babonái határozták meg évszázadokig, de most lehull a máz ezekről a csillogó hazugságokról és kiderül, hogy hova vezethetnek olyan téveszmék, mint a "gondolkodás" meg a "könnyebb élet". A világrendülés mélységeit felfogni még nem is tudjuk, de simán megtörténhet, hogy a pénz, ahogy ma ismerjük, megszűnik létezni.

Miért van mindez? Miért veszítette el az USA a legmagasabb adósbesorolását a hosszú távú hiteleire? Miért erősödik a svájci frank? Mi okozta a fukusimai földrengés tragikus következményeit? Miért drágul a benzin? Megannyi kérdés, melyek mögött azonban négy ontológiai létállítás sejlik fel, mint egy-egy apokaliptikus lovas.

A bűnös a Nyugat, szemben a Kelettel, ami nem bűnös, hanem a Jövő. A következők miatt bűnös a Nyugat.
 • Materializmus
 • Fejlődés
 • Tudomány
 • Demokrácia
Keleten ilyenek nincsenek, ők nincsenek is válságban. Ezzel szemben a reneszánsz óta dübörögnek a lovasok a Nyugaton, a francia forradalom óta pedig egyenesen ők húzzák a Nyugat szekerét - természetesen a szakadék felé.

Terjedelmi korlátok miatt itt csak röviden bonthatom ki azt a gondolati ívet, melynek részletes tárgyalását 1500 oldalon olvashatják az "Összefoglaló világontológia, avagy miért kell megsemmisíteni a fedett SZDSZ-eseket" című, hamarosan megjelenő monográfiámban. A Materializmus babonájával a legegyszerűbb leszámolni. Nem ehetjük meg a világot, ha más is meg akarja enni a világot, mert a fogaink óhatatlanul összekoccannak. Ennyit akkor a materializmusról. A Fejlődés keményebb diónak tűnik, de gondoljuk meg: lett volna-e fukusimai katasztrófa, ha az elnyugatosodott japánok forró kövön pirítják a reggeli pirítósukat és nem az atomerőmű melegénél?

Na ugye.

A Tudomány megcáfolásához a következők végiggondolását javaslom. A Tudomány nevében benne van, hogy ők tudnak valamit, de tudja-e a Tudomány, mi a válasz a Végső Kérdésre? Egyáltalán, tudja-e a Tudomány, mi a Végső Kérdés? Egy frászt tudja, nem tudnak ők semmit, csak elektromos kenyérpirítót építeni, amiből atomkatasztrófa lesz.

Végül a Demokráciáról. A Demokrácia arra a téveszmére épül, hogy maguk, kedves olvasóim, egyenlőek lehetnek velem, a Megmondóval. Sőt, hogy szánalmas téveszméiket esetleg kommentekben is megoszthatják. De súlyosan megcsalatkoznak. Ugyanúgy, ahogy egy Blogger örökké feljebb van a természetes hierarchiában egy Kommentelőnél, pláne egy Olvasónál, úgy vannak a Tényezők örökké feljebb az egyszerű webproliknál.

Azaz önöknél, szánalmas olvasóim.

2011. augusztus 8., hétfő

A helyes út

Egyesek úgy vélik, minden kulturális értéket támogatni kell, függetlenül attól, hogy az számunkra kedves-e vagy sem. Mások pedig ...

Frászt! A történelem világosan megmutatta a helyes utat. Vegyük például a Stuart-házi uralkodókat. Egyesek úgy vélték, hogy ők idegenszívűek, Bretagne-ból érkeztek. Aljas rágalom. Amint azt 1577-ben Holinshed kimutatta, ősük már Hitvalló Eduárd idején is ősskót nagyúr volt. Egyesek úgy vélik, hogy ez az ős csak kitaláció, sohasem létezett. Mások viszont ...

Amint Angliában is hatalomra kerültek a Stuartok, rögtön akadt egy jóravaló színműíró, aki feldolgozta a témát, tisztára mosva a Stuartok ősét a ferdítésektől, és hangsúlyozva a Stuart ház uralkodásának eleve elrendelt voltát. Nem ingyen tette persze, de hát a kulturális támogatást ki kell érdemelni.

Sajnos a Stuartok még nem ismerték a Nemzeti Konzultáció eszmevilágát, így uralmuk alig 100 év múlva véget ért. Viszont a darabot ma is játsszák. Macbeth a címe.

2011. augusztus 3., szerda

A vég hírnöke


Tudtam, hogy elpuskázzák! Ezekre még egy világösszeomlást sem lehet rábízni. Amerika most nem dőlt össze, de ez nem jelenti, hogy nem is fog. Egyszer mindennek vége, a Barátok Közt tévesorozatnak, a globális Birodalom világuralmának, csak a szakralitásnak nincs sose vége, lévén, hogy az az Örökkévalóból eredeztetik. Ezért dőreség a Birodalomban hinni.

Hallga, jóslatot mondok! A Birodalom az utolsókat rúgja! Most nem dőltek össze, de a pillanat bármikor eljöhet, hamarabb, mint a birodalmi bérrabszolgák el tudnák képzelni. Csak annyit mondok: jövőre 2012!

A vég elkerülhetetlen, mégpedig a következők miatt. 1971 óta nincs aranyfedezet, viszont van infláció! A dollár 1971 óta 18412%-ot értéktelenedett, de ezt a kizsákmányolt népeknek kell megfizetni (ezért szívnak most a frankhitelesek). Ha összeadjuk a Piacot és a Versenyt, akkor azt látjuk, hogy egy hülyeamerikai, aki azt se tudja, hol van Sanghaj, háromszor jobban él, mint ami igazságos lenne. Tiszta döbbenet, hogy a kizsákmányolt magyar frankhitelesek ezek után a saját kormányukat csesztetik, hogy adja meg, ami jár, ahelyett, hogy elszednék a hülyeamerikaiaktól a Hozzáadott Értékkel nem indokolható juttatást.

Súlyos lesz az a nap, amikor a világforradalomban egyesülő tömegek megjelennek Athénben (Alabama állam) Jones-éknál, hogy vinnék a hűtőládát meg a második kocsit, mert ezek tulajdonlása munkateljesítménnyel nem indokolható. Súlyos lesz ez a nap és eljön hamar.

Addig azonban még át kell esnünk néhány polgárháborún. Nekünk, magyaroknak sem fog ártani egy. Ne gondoljátok, hogy kihagyhatjuk.

2011. augusztus 2., kedd

Üzi

Rendes szabadságomat töltöm, ezért csak kutyafuttában bírok nektek idekenni egy marék üzit. Csócsáljátok, aztán köpjétek vissza a lehető legszélesebb körben. Mindenhol nem lehetek ott, miközben Antalyában áztatom a tagjaimat.

 • Feri ártatlan, eddig semmit sem tudtak ellene találni.
 • Ezzel szemben Keller Laci áldozatai nem voltak ártatlanok, csak Polt Péter akadályozta meg az igazságszolgáltatást.
 • Orbán harca az adósság ellen olyan, mint a nácik tengeralattjáróháborúja: hazug és végül vesztes.
 • Baroso elkente Brüsszelben Orbán száját és az ostorával visszaparancsolta a sarokba.
 • A Fidesz által okozott hiányt a szolgálati nyugdíjasoknak, a szakszervezeteknek és a közmunkásoknak kell megfizetniük.
 • A szolgálati nyugdíjasok, a szakszervezetek és a közmunkások kurvára megérdemlik, hogy szívjanak.
 • Orbán bűnöző.
 • Orbánnak elkenik a száját.
 • Orbánt börtönbe fogják csukni.
A vége, igen a vége kurvára kiérleletlen még, különösen a szolgálati nyugdíjasok, a szakszervezetek és a közmunkások iránti aggódás egyben a szivatásukon való röhögéssel kapcsolatos pontok.

Megyek is vissza a partra csiszolni.