2013. szeptember 25., szerda

Lakner Dávid hazugságai

Öt éve, 2008 szeptemberében omlott össze a neoliberális világrend. Öt éve, 2008 szeptembere óta a világ ontológiai értelemben már nem létezik. Nem létezik, mivel a neoliberális ontológiának vége, de ezt a globálkomprádorok kezében levő média elhazudta, így sok konzumidióta még mindig azt hiszi, hogy nem volt létmódváltás. Így ülünk itt világmagyarázat nélkül; a hazugságra épülő birodalmista magyarázat megbukott, az emberek fejében mégis túlélt. Hiába tudjuk mi, a Látók, hogy ennyi volt, vége, ha nem elég jó a kommunikáció, hogy ezt a tényt a szennymédiától eltompult fejekbe is beleírhassuk.

A nem létező világ furcsa abszurditása különös lényeket hozott létre. Neoliberális bloggerek próbálják elhazudni a nyilvánvaló igazságot. Tartótisztjeik nem szóltak még nekik, hogy a háborúnak vége? Vagy szóltak, de a fanatizált zombihorda már nem hallgat rájuk se? Itt van például az álnév alatt bomlasztó Lakner Dávid a Mandiner nevű neoliberális rémblogról, aki nívótlan, egymondatos benyögésekkel gúnyolódik rajtam, de csak magáról állít ki szánalmas bizonyítványt.

Hol a zsozsó, Dávid? Hazudjál valamit, légyszíves.

Ezer milliárd milliárd dollár tűnt el. A pénzfolyadék elmélete alapján a pénz nem tűnik el, hanem buzgárként tör fel másutt. Aki egy kicsit gondolkodik, az tudja, hogy vízjeles papírra nyomott, míves bankjegyek nem tűnnek el csak úgy, pláne nem ezer milliárd milliárd dollár. Ha azt a pénzt akár csak elégették is, a füstje eltéveszthetetlen lett volna. Ha az az ezer milliárd milliárd dollár a tiborcok zsebében lenne, akkor nem létfogyatkozás lenne, hanem létkövéredés, és nekem nem kellene azon aggódnom, hogy a Magyar Ügyet hogyan fogom képviselni egy esetleges kormányváltás után. Elengedhetetlen tehát, hogy megtaláljuk, hova rejtették a zsozsót, akárhogy is uszít Lakner Dávid. Meg is mondom, hol van az emberek pénze: a globálburzsoázia tette zsebre, hogy luxusfogyasztásra költse, miközben a magyararcúaknak már benzinre se telik!

Van ugyanis egy füstölgő pisztoly, egy eltéveszthetetlen bizonyíték. A válság idején az Economist, a Birodalom szócsöve forradalommal, kőtörő kalapácsokkal betört ajtókkal, szabadságharcos tömegekkel riogatott. Kinek lehetett ez érdeke? Csak a létfosztóknak, a fogyatkozópártiaknak, a szivattyúsoknak. Folyami öntéstalajból bütyökmagot sarjasztó szakrálnép sarjának, mint nekem, meg se fordulna a fejemben, hogy szabadságharcról, áradó forradalmi tömegekről, kalapácsokkal bevert érckapukról fantáziáljak.

Ezt cáfolja meg Lakner Dávid, ha tudja.

2013. szeptember 18., szerda

A Magyar Ügy jövője

Forradalom és szabadságharc! Mily megkapó látvány volt, amikor a 2010-ben forradalmi üzenetekkel kampányoló Viktor mögé egy emberként állt oda a nép a globálkomprádorok megtörését és szakrális alkotmányt követelve, egy emberként fogadva el a Győztes Csapat igazságát! Ma már történelem. Három év kíméletlen létharc után ideje megkérdeznünk, ment-e a világ a forradalom által elébb? Mi lett volna, ha Hegedűs hadnagy módjára feladjuk az egri várat és nem védjük meg hősiesen a magyar törzsszövetségieket a birodalmi martalóctőkétől?

Mi lett volna, azt nem tudhatjuk. Jobb biztos nem lett volna, hanem ezzel szemben rosszabb lett volna. Az embereknek. De értik-e ezt az emberek, különösen azok alsóbbrendű, konzumidióta része? Mint tudjuk, a gyomormagyarok csak a hasukra hallgatnak. Az egyetlen dolog, amit értenek, a költség-haszon elemzés. Őszintén meg kell nekik mondani, lehet, hogy rosszabbul élünk, mint 32 éve. Azonban még sokkal rosszabbul élnénk, ha a globálkomprádorok globálszivattyúja szárazra szívta volna a létteret. Akkor nem egyszerűen drága lenne a benzin, de benzin se lenne.

Meglehet, hogy a Fidesz jövőre nem nyeri meg a választást és Viktor helyett más lesz a Vezér. Én azonban az új Vezérnek is szívesen adok tanácsokat. Mit szívesen adok, a titáni csatában, amikor a magyar faj élethalálharcát vívja az Idegen Érdekekkel, nekem - és minden magyarszívűnek - kötelességem az Igazságot az állami politika szintjére emelnem.

Ne higgyék a konzumidióták, hogy holmi választással megszabadulhatnak a Magyar Ügytől.

2013. szeptember 11., szerda

2014 tétje

Foglaljuk tehát össze tanulmánysorozatomban eddig kifejtett megállapításokat a Magyar Létontológiai Térről. Vannak a francia forradalmárok, akik létrehozták a globális SZDSZ-t. A globális SZDSZ célja a magyarság kifosztása és kipusztítása. A francia forradalmárok szefárd ága felelős a "baloldal" nevű átverésért, amivel a munkásságot tartják ellenőrzésük alatt. A lakájértelmiséget és a labancarisztokráciát pedig gondosan kihipózták, hogy a létszivattyúzás elé ne gördíthessenek akadályt. Mindez azt eredményezte, hogy a magyar törzsszövetség ott áll a sírgödör szélén.

Mi a teendő?

A magyar politikai élet szereplői nem képesek megakadályozni ezt a példátlan létmegsemmisítést. Gondoljunk bele, itt egy nemzet süllyed el egy sírban és ez ellen olyan viccfiguráknak kellene tenniük, mint Fodor Gábor vagy az MSZP. Tudja ezt a globális SZDSZ is, ezért nem is rájuk épít, hanem a Viktorra. Ha ez nem így lenne, akkor nem hagyta volna a Viktort se győzni 2010-ben. Tehát a globális SZDSZ a Viktorra épít, mivel tudja, hogy globális pénz-szuperfegyvereivel bármikor engedelmességre kényszerítheti. Vegyük csak észre, hogy milyen szadista ez a globális SZDSZ, egy igazi szabadságharcost kényszerít arra, hogy a magyarság érdekei ellen tegyen. Olyan ez, mintha a pozsonyi csatában Árpád vezért a bajor csapatok vezetésére kényszerítették volna. Árpád egyébként sose tett volna ilyet, jegyzem meg közbevetőleg.

Tehát akkor még egyszer kérdem, mi a teendő?

A "baloldal" nem jöhet szóba. A "jobboldal" egy "konstrukció". Viktor kényszerítve van, pedig egyébként ő csak a nemzet érdekében tenne. A csapdából csak úgy lehet kilépni, ha a kényszerítés megszűnik. És akkor Viktor végre megteheti azt, amit a nemzet érdeke megkövetel tőle.

Ez 2014 tétje.

2013. szeptember 4., szerda

Magyarpárt

Nesztek, komprádorszivattyú! Komprádorszivattyú, komprádorszivattyú, komprádorszivattyú!!! Sőt, szivattyúelmélet!!! Most bezzeg reszkettek, gonosz "konstruktőrök", meg a lakájértelmiségetek és a vele szövetséges labancarisztokraták! Féltek ettől a szavamtól, hogy komprádorszivattyú, de nem fogom abbahagyni! Addig ismételgetem - komprádorszivattyú - amíg rá nem kényszerítem a Birodalmat a magyar létjavak szivattyúzásának abbahagyására, a kispénzű tiborcok roncstársadalomba döntésére!

Komprádorszivattyú! Szivattyúelmélet!

Hol is hagytam abba a magyar politikai élet mélyszerkezetének boncolgatását? Az az igazság, ha meglátok egy "konstruktőrt", azonnal elkap a hév. Ott tartottunk, hogy ezek a "konstruktőrök" ("liberálisoknak" vagy "globálSZDSZ-nek" is hívhatjuk őket) valójában francia forradalmárok, akik a magyar nemzet nyaktilózását vették a fejükbe. Ehhez feltétlenül meg kellett alapítaniuk egy pártot, amit saját magukról "lokálSZDSZ-nek" vagy egyszerűen SZDSZ-nek neveztek el.

Amikor SZDSZ-ről beszélünk, ne egy pártra gondoljunk. Van illetve volt az SZDSZ, a párt, de ez a legegyszerűbb rész, szóra se érdemes. Hanem az SZDSZ csápjai szövik be az idegenarcúak baloldalát és ők hozták létre az úgynevezett nembaloldalt is. Milyen gonosz nyelvi csapdát is állított az SZDSZ, hiszen még ontológiánk sincs arra, hogy megnevezzük a nembaloldalt. Kínlódunk itten ilyesmikkel, hogy konzervatív meg jobboldali, viszont nem tudjuk megtalálni azt a kézenfekvő nevet, ami a magyar politikai fejlődés alapján a pozsonyi csatától a Horthy-korszakon át (amikor a nemzet egy rövid időre összetömörült a nemzeti érdekek mögött) egészen a máig ível. Azt a nevet, hogy Magyarpárt. Amivel szemben az SZDSZ minden tagozatának valódi neve - legyen az liberális, baloldali vagy labancarisztokrata - Idegenpárt.

Magyarpárt és Idegenpárt. Ezt a két nevet kellett volna megtalálni 1990 és 1994 között, amikor a globális és lokális SZDSZ példátlan létpusztulásba döntötte a magyar törzszövetséget, én pedig államtitkárként voltam megvezetett, gyanútlan eszköze a létenergiák kíméletlen kiszivattyúzásának.

Jobb későn, mint soha. Most már megvan az ontológiánk, aminek tükrében megvizsgálhatjuk, kinek hogyan kell szavaznia 2014-ben.

A magyaroknak természetesen a Magyarpártra.