2012. július 26., csütörtök

Miénk a bank

Nagyon helyesen mondja a Viktor, hogy legyen mienk a bank! Itt az elején szögezzük le azonban: a kérdés már mélyszerkezetében is hibás. Nem az a kérdés, hogyan lehet miénk a bank, hanem az, mi lett abból a száz százalékból, ami mind a mi bankunk volt (és itt most a "mi bankunkat" szigorúan szakrális, nemzetstratégiai értelemben értem). Ki vitte el? És hogyan szerezhetjük vissza?

Itt bezzeg nagy lesz a csönd az akkor aktív politikusok között! Senki se meri bevallani a magyarságnak, hogy ezermilliárdokat adtak a külföldi bankoknak és ha ezeket az ezermilliárdokat visszakérnénk, máris miénk lenne a bank. Itt jegyzem meg közbevetőleg, hogy ugyan én akkor államtitkár voltam a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumában, de felelősséget az akkori eseményekért nem vállalhatok. Semmit nem tudtam arról, hogy a magyarság ezermilliárdjait a bankoknak adják, mostanra viszont, hogy feltárom a múltat Viktor, a Vezér számára, teljesen rájöttem, hogy vissza kell adniuk.

Ilyen egyszerű. Csak államosítunk ötven százaléknyi bankot és már meg is vagyunk.

Még mielőtt újra kilovagolnánk azonban, egy kicsit tovább kell hüvelyeznünk a valóság mélyét. Ha mienk lenne az összes bank, volna-e módja a Birodalomnak továbbra is diktálni? Volna, mert a Főbankot, a Magyar Nemzeti Bankot még mindig birtokolja. Megmondták a Fuggerek is, hogy ha van egy nemzeti bankjuk, akkor a többi már nem is érdekli őket. Amíg nem tudjuk saját kézbe venni a Főbankot és mi nyomtatni a pénzt (annyit, amennyit kell), addig a globálburzsoázia lakájai ülnek itt tort.

Hát nem efelé haladunk, Viktor!

2012. július 21., szombat

Erkölcsi hullák

Tessék, ideírom: bankárbűnözők. Ideírtam? Ide. Ez bizonyítéka annak, hogy a bankár fogalma a bűnözővel lett azonos. Legalábbis azoknak, akik engem olvasnak. Példátlan bankcsalás történt a Barclay's banknál és a szakrális én csak azon csodálkozik, hogyan engedhette ezt a Birodalom? Talán meg kellett zsarolni valakit, vagy esetleg a Barclay's túl sokat tudott és meg kellett fegyelmezni? Vagy esetleg amíg ezzel a botránnyal foglalkozunk, addig valahol a Birodalom máshol, máshogy újabb kimondhatatlan bűncselekményeket követ el? Biztosat nem lehet tudni, de afelől ne legyen kétségünk, hogy a Birodalom csak létrontásban "utazik", másra ontológiailag képtelen.

Ne hagyjuk, hogy a globálmédia roncscirkusza elvonja a figyelmünket attól, hogy a világ pusztulás felé rohan, mert nincs benne erkölcs. A globálpiac neoliberálisai arról igyekeznek meggyőzni minket, hogy lehet lopni, csalni, hazudni, alapkamatot manipulálni, majd a Birodalom úgy is megvéd és a költségeket fizethetik a magyar devizahitelesek. Ilyen futóhomokra épül a "liberális piacgazdaság", ami valójában az erkölcsi hullák, a veszélyes hulladékkal etetők és a rákfertőzők tombolását jelenti.

Olyan mélyre süllyedt a globáltársadalom, hogy észre sem veszi, hogy a háttérhatalmat bűnözők irányítják. Emberek! Az emberi társadalmon rákként élösködő Birodalom valójában teljesen összeomlott már, csak a globálmédia hazudja élőnek. Ehhez képest érdekes dialektika, hogy meg tud torolni bármely lázadást. Ha győzni ellene nem lehet, elviselni pedig képtelenség, akkor csak egy megoldás marad.

Nem foglalkozunk vele.

Birodalom, te mostantól nem vagy.

2012. július 13., péntek

Létezésontológia

Létezel vagy csak úgy "vagysz"? Ezt a kérdést kellett volna feltenniük a riói Earth Summit résztvevőinek, de ehelyett csak a hasukat tömték. A szakralitáselmélet segítségével bebizonyítható, hogy az ember már nem is létezik a Földön. Létezni ugyanis csak akkor létezhetne, ha mindegyikünk képes lenne a maga holisztikus valóságában átérezni a bütyökmagtól a nádi poszátáig az egész Teremtést, miközben az ujjunkat a termőföldbe túrjuk és az orrunkban pajkosan kószál egy termeszhangya. Csak és amikor ez a szakrális egység létrejön és úgy az anyagi világban, mint spirituálisan is eggyé válunk a bolygó anyagával, csak akkor tekinthetjük magunkat létezőnek.

Az elszemélytelenedett, automatizált krematóriumok világában mikor történik ez meg? Soha.

A modern, nyugati, materialista, fejlődő, tudományhívő és demokrata ember azonban oly mértékig szakadt el attól a létszerződéstől, amelynek alapján a Földet átvette a Világszellemtől, hogy még csak észre sem veszi, hogy nem létezik már, csak van. Repülővel elsuhan Rióba, ott autóba ül, villanyt kapcsol, eszik. Mind egy-egy szög a holisztikus bolygóegység koporsójába. Még csak a fogalmaink, az ontológiánk szintjén se képes ősbűnét megérteni, mivel ő azt gondolja, hogy létezik.

Ha azonban sikerülne a létezés szó jelentését megváltoztatnunk úgy, hogy az a bolygó szakrális anyagával való egyesülést jelentse, akkor az emberiség problémái egy csapásra megoldódnának. Nem lenne többet bolygózsigerelés, nádiposzáta-riogatás, sőt a termeszhangyát se hessentené el senki se az orrból (hogy az agyonnyomásról ne is beszéljek!) Békés fekvés lenne itt-ott mindaddig, amíg a természet erői el nem végzik a maradványok totális egyesítését azzal a matériával, amiből vétettünk. Ehhez a nirvánához egy pillanat alatt eljuthatnánk, ha egy szakrális elit, mondjuk én venném kézbe a globálmédia tekerőgombjait.

Sajnos a véleményterroristák nem adják. Már csak ez is mutatja megátalkodottságukat.

Ezek után meglepő, hogy Rióban nem lett új ontológia elfogadva? Egy fenét meglepő. Azok ott még mindig azt hiszik, hogy holnap is enni, autózni, villanyt kapcsolni és röpdösni fog 7 milliárd ember. "Fenntartható fejlődés", muhahaha. Amikor pedig a valóság az, hogy azon kevesek kivételével, akik időben észbekapnak és megtanulnak túlélni pusztán az erdei fakéreg és bogyós növények segítségével, mindenki halálra van ítélve.

De legalább akkor létezni fognak, filozófiai értelemben.

2012. július 5., csütörtök

Fiók

Az történelmi tény, hogy a nemszakrális kezdetétől eltelt 3000 év alatt sose volt birodalom Európában. Kivéve a Római Birodalmat. De azon kívül aztán végképp nem volt. Időnként történt egy béna birodalomépítési próbálkozás, de az angolszászok mindig keresztbetettek.

Ha pedig nem lehet birodalmat építeni az angolszászok ellen, akkor minek birodalmat építeni egyáltalán? A birodalomépítés egyetlen értelme az lenne, hogy odavágjunk a magukról megfeledkezett angolszászoknak. Azonban nem ez van, hanem valami bugyuta atlantizmus. Az atlantizmus már a fogalmak ontológiai szintjén is nonszensz, hiszen kit érdekel a Kárpát-medencében az Atlanti-óceán? Nyertünk ott csatát? Szakrális magyar léttér az Atlanti-óceán? Nemzettörzsünk termelt bütyökmagot az Atlanti-óceánban? Szivattyúzza a Birodalom az Atlanti-óceán ősi magyar javait?

Nem szivattyúzza.

Ebből következik, hogy az atlantizmus nekünk, magyararcúaknak teljesen értelmezhetetlen. Ezzel szemben a mitteleurópizmus teljesen értelmezhető, hiszen ha lehántjuk a német nyelv ontológiai görbetükrét erről a fogalomról, akkor világossá válik, hogy a mitteleurópa mi vagyunk, meg valami reszli.

Mitteleurópa azonban nem épül, a birodalomépítők oda vannak az atlantizmusért, vagyis hogy a Birodalom fiókbirodalma legyünk. Ami magyarra fordítva azt jelenti, hogy a Birodalom nem csak a magyarokat akarja kiirtani, de egész Európát. Európa gazdagabb országaiban is brutális, elképesztő létfosztás következik el, amint a Birodalom - ami Európát elhagyta és most máshol ütötte fel főhadiszállását - beindítja a szivattyúkat és Európát is csontvázig szopogatja. Ez pedig olyan spirituális lepusztulást indít el, amely csak azzal járhat, hogy többet kell majd fizetni a benzinért.

Európa nagyokosai ennyit érnek. Morális és intellektuális értelemben is leszerepeltek. Rosszabbak, mint a kesztyűbábok, mert legalább a kesztyűbábok mögött álló bábjátékos intelligens, míg ezen bábok esetén legfeljebb a beléjük tömött kóc intelligenciájáról beszélhetünk.

Levettem róluk a kezemet. Hazaáruló az, aki a lángoktól ölelt roncsmagyarság sorsát hozzájuk köti.

Amikor pedig lehet másokhoz is kötni.