2014. január 31., péntek

Atom

A paksi atom kapcsán kibontakozó politikai hisztéria élesen világítja meg, miért van válságban a Nyugat. Szinte hihetetlen, de igaz: közönséges konzumidióták is véleményt nyilváníthatnak egy olyan kérdésben, amihez semmi közük. Amíg ezek a - fogalmazzunk politikailag korrekten - sertéstenyésztő betanított munkások a tradicionális szakralitásukban éltek - magyarul ki se dugták az orrukat a falujukból - addig ilyen gond nem volt. Addig azt se tudták, hogy létezik olyan, hogy nemzetstratégia, annak pedig az energiastratégia nevű leágazása.

A Nyugat rohadása és a ránk erőszakolt túl sok szabadság eredményeképpen most viszont beleszólnak. Műszaki paramétereket és a titáni világerők ütközetének állását figyelmen kívül hagyva, zsigerből, érzelmi alapon, gyomormegfontolások alapján. És hiába magyarázom nekik az Igazságot én, vagy Joseph Klapper (akárki is volt ő) vagy akár Ortega y Gasset, csak élnek az ő kis világukban és mondják, mondják, amit lehet, hogy én is mondtam egy éve, de azóta a helyzet megváltozott.

Tessék, atomerőmű. Kellett nektek a szakrális bütyökmagidill és a fenntartható együttélés a nádi poszátával? Nem kellett. Mikrohullámú sütőt akartok, Gorenje hűtőládát és lapostévét. Akkor fogadjátok el ennek a következményét, az atomerőművet. Vagy akinek nem tetszik az atomerőmű, az eljöhet a túlélőtáboromba és kanalazhatja a darált bütyökmagból készített pempőt egy hétig. Azután már akár az emberi erővel termelt villamos energia is vonzóbb lesz számára, nem ám az atomerőmű.

Atomerőmű csak akkor tud épülni, ha a nép egységbe forrva odateszi magát és tol, ás, betonoz. Ott, ahol belepofáznak, pampognak, nyígnak, ott még nyúlgát sem épül (nem, mintha ez baj lenne, úgyis túlságosan eltávolodtunk az élővíztől). A magyarság most eldöntheti, hogy bütyökmagpürét akar és nyugatias modernitást, vagy ingyenáramot az atomerőműből és szakrális vezéri irányítást.

A választás a tiétek.

2014. január 27., hétfő

A világ hármas szerkezete

Az ultraliberálisok a LÉT-nek nevezett könyöradománnyal hitegetik a roncstársadalmistákat. Vonatkoztassunk el egy pillanatra attól, hogy ez a szlogen a szennymédiából ömlő tömegpusztító médiaszennyfegyver reklámjának is tekinthető és ássunk a jelenség mélyszerkezete mögé. Alá. Mit tudom én, csak ne maradjunk meg a fecsegő felszínen, hanem nézzük meg, hogyan bizonyítja a LÉT is az egyetemes gonosz létezését.

Már magam is felemeltem a szavam a magyarságra kényszerített kényszermunka ellen. Nehogy már idegen hatalmaknak dolgozzunk, ezzel is felgyorsítva a bolygó pusztulását, amikor a kertjeinkben bőségesen burjánzó bütyökmagcserjék termésében is dúskálhatnánk. Hogy mennyire hazug az ú.n. "munkabér" fogalma, tekintsük azt a tudományos tényt, hogy az összes jövedelem közül a munkabérek csupán 22%-ot tesznek ki. A jövedelmet itt természetesen szakrális értelemben, az "jövés" szótőből leszármaztatva értettem, ami szkíta nyelven annyit tesz, hogy óriási halom mirrha. Marha. Mit tudom én, nem kell egy hozzám hasonló Látónak szkíta nyelvből is perfektnek lennie ahhoz, hogy lássa az igazságot. A 22% úgy jön ki, hogy beleszámoltam a humán transzfereket is. Az, hogy az olvasóim millióinak agyából súrolom ki a téveszméket ezekkel a megmondásokkal, az egy humán transzfer, értéke fel sem becsülhető forintban. De azért tegyük meg és becsüljük alulról egy blogposztom egy súrolandó agyra vetített humántranszfer-tőkearányosát 72410 Ft-tal. Ha ezt megszorozzuk a posztokat átlagosan olvasó 1560 000 emberrel, akkor egy posztom értéke 112944000000 Ft-nak adódik.

És hol ad hozzá ennyi értéket egy multi-bérrabszolga egy hét alatt?

A 22% is bizonyítja, hogy magának a LÉT alapjövedelemnek az ontológiája is hazug. Felül vannak a birodalmi kizsákmányolók, alul a humán erőforrások széles tömegei, a LÉT-et pedig középen, a hazug pénz világában forintosítanák, ami olyan, mintha a dohányzás ellen felvilágosító kampánnyal harcolnánk és nem a probléma gyökerét - a trafikot - támadnánk. A létnek ebben a gigászi hármas terében zajló emberfeletti folyamatokra ugyan, milyen hatással lehetne az alapjövedelem? Egyértelműen semmilyen hatással, ez is mutatja, hogy a birodalmista elnyomás ellen küzdő létharcos csak kikacaghatja a LÉT-et.

Ilyen mismásolással nem tudjuk elragadni a létszivattyúzóktól, ami nekünk jár. Bőséges marhákat csak akkor szerzünk, ha beverjük a birodalmisták arcát. Ne hagyjátok, hogy holmi alamizsnával kifizessenek a titeket megillető dús zsákmány helyett.

Mikor már olyan közel a győzelem.

2014. január 15., szerda

Trendi

Mi a magyar most? Tudósok vizsgálták ezt a kérdést és arra jutottak, hogy a magyar most: egyre kevesebb. Évről évre egyre kevesebb. Ennek a fogyásnak az oka a mélyszerkezetben van és az ok nem más, mint a spirituális, szakrális, erkölcsi és morális alapzatban keletkező lyukak.

Nade ki rágcsál a spirituális, szakrális, erkölcsi és morális alapzatban?

Azt mondja a tudomány, hogy az alapzat aprózódásának az oka az, hogy a magyarok trendik akarnak lenni. Annyira trendik akarnak lenni, hogy még aludni is elfelejtenek. Azonban akármennyit is hajkurásszák, nem lesznek trendik és ez frusztrálja őket. Nem egyszerűen nem lesz gyerekük, de még a munkaadójuktól is fizetésemelést kérnek. Ami elkerülhetetlen konfliktusokat szül mert több pénzt, azt nem kapnak.

Ez tehát az a szép új világ, amelybe a globálkomprádorok, az ő demokráciájuk és kapitalizmusuk kergetett minket. Most már tudjuk, hogy mit mond a tudomány, de csak ülünk ölbe tett kézzel és reménykedünk valami jó eljövetelében.

Nem fog eljönni a jó, ha nem cselekszünk azonnal.

2014. január 8., szerda

Bűnbánat

Van miért bűnbánatot gyakoroljon a katolikus egyház. A szakrális kereszténység szakrális világkormányzása után az egyházba beférkőzött a reneszánsz, azt belülről megerjesztette és utat nyitott a tökéletesen nemszakrális kapitalizmusnak. A kapitalizmusnak, ami a szakrális pénz szakrális vezéri osztása helyébe szánalmas kis percemberkék kaparjkurtizmusát hozta el. Ez a kapitalizmus nem erkölcsös, nincsen ontológiája és kinyírja a nádi poszátákat.

Ha a katolikus egyház ellátja a feladatát, akkor a kapitalizmus létre sem jöhetett volna. Ehelyett bűnbocsátó cédulákat árultak és gályarabságra vetették a prédikátorokat. Szégyelljék magukat, van mit jóvátenni.

Új szelek fújnak immár Rómában is, ahogy maguk a pápák is rádöbbentek erre a tényre. Leesett a tantusz, hogy a két birodalmi kapitalizmus viaskodásának vége - az egyik a "kapitalizmus" volt, a másik a "szocializmus", amiről tudjuk, hogy igazából az is birodalmi kapitalizmus volt - nem hozott semmi jót az erkölcs, az igazságosság és a népben gondolkodás embereinek. Turbókifosztást hozott, komprádorszivattyút és létfosztást.

A világkapitalizmus turbóörvénylése elhozta azt a világot, ahol vegzálják a hajléktalanokat és egyéb elesetteket, erőszakszervezetekkel tartják sakkban a megszorítások alatt nyögő néptömegeket és visszafizetik a hiteleket a finánctőkének, ahelyett, hogy leírnák az adósságot és a finánctőkét az emberek szolgálatára kényszerítenék. Ehelyett uralkodni hagyják a finánctőkét. Erről is szól az Evangelii Gaudium, amely annak a jele, hogy a katolikus egyház is felveszi a fegyvert és beszáll a kapitalizmus elleni létharcba.

Kereszténydemokrata innentől kezdve kapitalistával nem állhat szóba.